Vidiem

Beeldbel Psychologiepraktijk

| HOME | WIE BEN IK | VISIE | EXPERTISE | AANBOD | TARIEVEN | CONTACT | LINKS |

Tarieven

psychologische behandeling

Voor vergoeding van een generalistische behandeling, is verwijzing noodzakelijk van een huisarts, specialist, gezondheidszorg- of klinisch psycholoog.

Vidiem heeft vanwege de samenwerking met Cenzo, met de meeste ziekenkostenverzekeraars contracten, behalve met ONVZ, ASR en Caresq. Dit betekent dat de kosten voor uw behandeling rechtstreeks door de meeste verzekeraars zullen worden vergoed. Voor alle behandelingen geldt: Zo intensief en lang als moet en zo kort als kan.

De behandeling bij Vidiem valt onder het verplichte eigen risico. Dit is voor 2024 weer € 385,- maar u kunt dit vrijwillig hebben verhoogd.

Zonder verwijzing, en / of zonder vergoeding van uw zorgverzekeraar, is het tarief € 152,- per diagnostiekgesprek van 45 minuten en € 129,- per behandelgesprek van 45 minuten. De bijhorende rapportage en correspondentie worden niet extra in rekening gebracht.

Bij verhindering voor een afspraak kan dit telefonisch, per SMS of e-mail (let op: niet als reply op de beeldbeluitnodiging) worden doorgegeven. Bij een afspraak die niet langer dan 24 uur van tevoren is geannuleerd zal € 129,- annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn niet te verhalen bij een zorgverzekeraar.

 

Overigen.

Lessen en cursussen verzorgen, deelname aan overleggen en andere situaties waarbij u gebruik zou willen maken van mijn deskundigheid, zijn vrij van BTW. Het tarief voor deze, niet-behandeling activiteiten is € 152,-.

 

Logo
KiBG keurmerk
nip
NVPO

Zeeuwsvlaams Oncologie Netwerk
Vereniging EMDR Nederland

Vlaamse Wetenschappelijke HypnoseVereniging

Nederlandse vereniging voor hypnose