Psychologenpraktijk Vidiem

| HOME | WIE BEN IK | VISIE | EXPERTISE | AANBOD | TARIEVEN | CONTACT | LINKS |

Aanbod

Generalistische Basis GGZ behandeling.

Generalistische Basis GGZ behandeling welke zich richt zich op het versterken van de weerbaarheid en zelfcontrole (coping) van de cllënt. Deze behandeling is effectief bij verschillende soorten psychische klachten die zich kunnen voordoen in relatie met een ernstige lichamelijke aandoening bij de betrokkene en diens naaste omgeving. Ik kom naar u toe, daar waar u zich het meest thuis kunt voelen en u zich niet heeft hoeven te vermoeien met een reis, waardoor het de therapie vanwege de toegenomen vermoeidheid gehinderd zou kunnen worden.

Om deze behandeling door uw verzekering vergoed te krijgen is een verwijzing door uw huisarts noodzakelijk. Een verwijzing door een andere arts / specialist wordt door de verzekeraar niet als verwijzing geaccepteerd. Zodra u de verwijzing heeft geregeld kan een afspraak worden gemaakt: als de verwijsbrief is opgestuurd, nemen wij contact met u op, als u de verwijsbrief in uw bezit hebt kan u, of een van uw hulpverleners contact met ons zoeken om een afspraak te maken.

Voorafgaand aan en mogelijk tijdens de behandeling wordt met behulp van vragenlijst(en) de aard en de ernst van de klachten en de ontwikkeling daarvan, vastgesteld.


Deelname aan (patiënt)bespreking.

In sommige situaties kan tijdens een bespreking of overleg een bijdrage gewenst zijn van een psycholoog die ook deskundig is wat betreft kanker of parkinson en welk een invloed deze aandoeningen op de persoon kan hebben en hoe hier zinnig mee om te gaan. Suggesties wat betreft behandelmogelijkheden en de intensiteit en duur daarvan.

 

Logo
nip
mszorgnederland
NVPO
Zeeuwsvlaams Oncologie Netwerk
Parkinsonnet