Vidiem

Beeldbel Psychologiepraktijk

| HOME | WIE BEN IK | VISIE | EXPERTISE | AANBOD | TARIEVEN | CONTACT | LINKS |

Aanbod

Generalistische psychologische behandeling.

Generalistische psychologische behandeling behelst bij Vidiem een traject voor een volwassene van maximaal 12 gesprekken en richt zich op het versterken van de weerbaarheid en zelfcontrole (coping). Deze behandeling is effectief bij verschillende psychische klachten die zich kunnen voordoen in relatie met een ernstige lichamelijke aandoening bij de betrokkene en diens naaste omgeving. Ik behandel via beeldbellen, daar waar u zich het meest thuis kunt voelen en u zich niet heeft hoeven te vermoeien met een reis, waardoor het de therapie vanwege de toegenomen vermoeidheid gehinderd zou kunnen worden.

Om deze behandeling door uw verzekering vergoed te krijgen is een verwijzing naar "Generalistische Basis GGZ" door een huisarts, specialist of een psycholoog noodzakelijk. Een verwijzing door een andere discipline, zoals bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist, wordt door de verzekeraar niet als geldige verwijzing geaccepteerd. Uw verwijzer kan eenvoudig digitaal verwijzen naar Vidiem met "zorgdomein". Indien dit niet mogelijk is, kan uw verwijzer op een andere manier de verwijzing naar mij sturen of e-mailen, of de verwijzing aan u meegeven. Zodra de verwijzing bij mij is aangekomen, neem ik contact met u op om een afspraak te maken.

Voorafgaand aan en mogelijk tijdens de behandeling, wordt met behulp van vragenlijst(en) de aard en de ernst van de klachten en de ontwikkeling daarvan, vastgesteld.


Deelname aan (patiƫnt)bespreking.

In sommige situaties kan tijdens een bespreking of overleg een bijdrage gewenst zijn van een psycholoog die ook deskundig is wat betreft kanker of parkinson en welk een invloed deze aandoeningen op de persoon kan hebben en hoe hier zinnig mee om te gaan. Suggesties wat betreft behandelmogelijkheden en de intensiteit en duur daarvan.

 

Logo
KiBG keurmerk
nip
NVPO

Zeeuwsvlaams Oncologie Netwerk
Vereniging EMDR Nederland

Vlaamse Wetenschappelijke HypnoseVereniging

Nederlandse vereniging voor hypnose